La nostra firma està integrada pels seus dos socis:


RICARD ANDREU MAS

Advocat col·legiat número 1233
de l'il·lustre col·legi d'Advocats de Sabadell.

Col·legiat en l'any 1987.

Especialista en Dret Penal i Responsabilitat civil, amb àmplia experiència en reclamació per danys i perjudicis.

JOSÉ MARÍA CASTRO SOTO

Advocat col·legiat número 2029
de l'il·lustre col·legi d'Advocats de Sabadell.

Col·legiat en l'any 1998.

Especialista en Dret Civil i Mercantil, amb àmplia experiència en Dret de Família.