Especialitats advocats Sabadell


Accidentes de circulación, accidentes de trabajo y caídas en lugares públicos

AMPLIAR INFORMACIÓ
Accidents de circulació, accidents de treball i caigudes en llocs públics.
En el nostre bufet prestem assessorament integral a les víctimes d'accidents per reclamar la seva indemnització i protegim de manera integral els seus drets.

      
Si ha patit un accident conduint el seu vehicle, o circulava com a ocupant en un vehicle públic o privat, si ha patit un atropellament o ha tingut lesions al seu lloc de treball, té uns drets que ha de protegir. No dubti en consultar-nos sense cap cost ni compromís per a vostè, ja que li facilitarem gratuïtament la informació necessària perquè prengui la decisió adequada sense que hagi d'abonar cap quantitat per avançat, ja que en casos d'accident de circulació en aquest bufet només cobrem en funció de la indemnització que obtenen els nostres clients.

      A més, en molts casos i encara que ho desconegui, segurament disposa d'una pòlissa d'assegurança que cobreixi en tot o en part les despeses de la nostra intervenció. Per aquest motiu, revisarem gratuïtament les pòlisses d'assegurança de què disposi i l'informarem anticipadament de la cobertura total o parcial de la reclamació.

      Comptem a més amb la col·laboració de diversos professionals, tant de Metges especialitzats en la valoració del dany corporal, com Enginyers experts en reconstrucció tècnica d'accidents, com Perits taxadors de danys, el que ens permet afinar al màxim la correcta indemnització que pugui correspondre i acreditar la forma real en què un accident ha passat.
Derecho de Familia, Sucesiones (herencias) e Incapacitación Legal

AMPLIAR INFORMACIÓ
Dret de Família, Successions (herències) i Incapacitació legal.
Tenim una àmplia formació i experiència en l'àmbit de les Separacions, Divorcis i ruptures de parella .

      
Una ruptura, estigui o no estigui casat, és una circumstància que requereix d'una dedicació especial i d'àmplia informació per prendre la decisió adequada, ateses les conseqüències que de la mateixa poden derivar en els anys posteriors. Per aquest motiu, no ens limitem a donar un assessorament legal, sinó que informem de les conseqüències d'ordre patrimonial i fiscal que de cada situació poden derivar.

      Tenim una àmplia experiència en procediments en els quals es discuteix la custòdia sobre els fills, l'ús de l'habitatge familiar i les pensions alimentàries i / o compensatòries.

      Si es tracta d'un problema successori, l'informarem al detall dels drets hereditaris que li corresponen, l'ajudarem a prendre la decisió adequada i l'informarem del cost fiscal (impostos) que impliqui l'acceptació de l'herència.

       Informeu-vos sense compromís . La informació li donarà la llibertat de prendre la decisió adequada.
Negligencias médicas

AMPLIAR INFORMACIÓ
Negligències mèdiques.
Són molts els clients que acudeixen en els últims anys al nostre despatx per informar-se sobre les conseqüències legals d'una intervenció mèdica que no ha tingut els resultats esperats.

La medicina no és una ciència exacta, per això està subjecta a l'obligació legal que s'imposa a tot professional. En alguns casos s'ocasionen perjudicis derivats de males pràctiques i que poden donar lloc a la corresponent indemnització. En aquests casos, comptem amb l'assessorament de diferents professionals de la medicina, experts en diferents especialitats, que posarem a la seva disposició perquè es faci un estudi i valoració precís del seu cas concret. La valoració d'un metge especialista en unió de l'estudi legal que farem al nostre bufet, li donarà la informació necessària sobre la viabilitat medicolegal de la seva reclamació. Això és summament important, ja que no són pocs els riscos d'iniciar reclamacions sense un previ estudi i valoració.
Responsabilidad civil. Seguros.

AMPLIAR INFORMACIÓ
Responsabilitat civil. Assegurances.
Prestem un complet assessorament per a la reclamació de danys i perjudicis que li hagin ocasionat terceres persones, tant si es tracta de veïns, empreses o fins i tot l'Administració pública.

Si un professional de qualsevol disciplina, li va prestar un servei que considera no ajustat als termes en què el va contractar, han aparegut danys prematurs en un habitatge de nova construcció, ha contractat els serveis d'una empresa que després no ha complert amb l'encàrrec que va realitzar, té uns drets que ha de protegir i fer valer.

També assessorem sobre com resoldre els conflictes que el client hagi tingut amb la seva pròpia companyia d'assegurances, en aquells supòsits en què nega una indemnització o quan interpreta una pòlissa en termes que lesionen els seus drets com a consumidor.
Contratación civil.

AMPLIAR INFORMACIÓ
Contratació civil.
Venim observant que molts dels nostres clients no han tingut assessorament professional en alguns dels contractes més importants que han signat en la seva vida. Tal és el cas de la compra, venda o lloguer d'un immoble.

En aquest apartat, li podem prestar un gran servei, tant per assessorar adequadament abans de signar un document que pot comportar conseqüències inesperades, com per resoldre els conflictes derivats d'un contracte ja signat.

Podem prestar també una àmplia informació i assessorament en cas de reclamacions per deutes, lloguers, impagaments i fins i tot en cas d'haver subscrit participacions preferents o subordinades amb alguna entitat bancària que hagin lesionat greument els seus estalvis.
Derecho Penal.

AMPLIAR INFORMACIÓ
Dret Penal.
Si ha estat víctima o perjudicat per un delicte , pot protegir els seus drets per via penal intervenint en un procés judicial penal com a part acusadora, degudament assistit per un advocat, per tal que exerceixi els seus drets que legalment li corresponen.

Si li imputen un delicte, és necessari i fonamental que tingui un eficaç assessorament des del primer moment de forma que la seva defensa sigui sòlida i no es vegin lesionats els seus drets.